Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Girişimcilik Eğitimlerinin Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Fırat Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Bireylerde bulunan girişimcilik potansiyelini harekete geçirmenin yollarından bir tanesi de girişimcilik eğitimleridir. Toplumun geleceğini oluşturan gençlerin girişimci yönlerini aldıkları girişimci eğitimi ile ortaya çıkarmaları önemlidir. Günümüzde farklı kurumlar tarafından gençlere yönelik girişimci eğitimleri verilmektedir. Verilen girişimci eğitimlerinin genç girişimciliğine katkısı olumlu yönde olmaktadır. Girişimci yönleri ön plana çıkan gençler ülkenin iktisadi kalkınmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Ülkelerin geleceği açısından genç girişimciliği her yönü ile önemli bir kavram olmuştur. Bu çalışmada gençlere yönelik yapılan girişimcilik eğitimlerinin üniversite öğrencilerinde girişimcilik düzeylerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada araştırma metodu olarak anket yöntemi tercih edilmiş, ölçek olarak güvenilirliği tespit edilmiş ‘’Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği’’ kullanılmıştır. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan ve girişimcilik eğitimi almış öğrenciler ile almamış öğrencilere ölçek uygulanmış, elde edilen veriler SPSS 16 programında çözümlenmiştir. Araştırma veri analizi doğrultusunda girişimcilik eğitimi alan gençlerde girişimcilik düzeylerinin daha yüksek oluştuğu sonucuna varılmış ve gençlerdeki girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında verilecek eğitimlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Genç Girişimciliği, Fırat Üniversitesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı dergipark üzerinden yükleyebilirsiniz.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri