Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Esnafların Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Yönelimleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Esnaf ve sanatkârlar kentsel ticaret için önemli etkenlerden biridir. Esnaf ve sanatkârların rakamsal olarak mevcudunun fazlaca olmasından ötürü ülkemizde hem toplumsal hem de ekonomik açıdan çok büyük bir öneme sahiptirler. Hızlı sanayileşme, yerelleşme, bölgeselleşme ve küreselleşme sürecinde yaşanan sosyoekonomik gelişmeler ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran teknolojik gelişmeler, girişimcilik kavramının önemini her geçen gün arttırmaktadır. Ekonomilerin dışa açılması ve piyasaların serbestleştirilmesiyle, girişimciler toplumsal değişimin temel aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenlerle, girişimcilik yönelimi kavramı, akademik, bürokratik, siyasi ve iş çevrelerinde önemli bir yer tutar hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, girişimcilik ve girişimcilik yönelimi kavramlarının günümüz ekonomik hayatındaki öneminin ortaya konulması ve buna bağlı olarak Erzincan İli’nde faaliyet gösteren esnafların çeşitli demografik özellikleri ile girişimcilik yönelimlerinin değerlendirilmesidir. Erzincan İli’nde faaliyet gösteren esnaflar arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 467 esnafın girişimcilik yönelimini belirlemek için anket uygulanmıştır. Anket, toplam 28 sorudan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 20 yazılımı ile analiz edilip yorumlanmış; Erzincan İli’nde faaliyet gösterene esnafların demografik özellikleri ile girişimcilik yönelimi arasındaki ilişkiye yönelik çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, Girişimcilik Yönelimi, Esnaf.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı web sitemizdeki makale takip sistemi üzerinden yükleyebilirsiniz. E-posta (gkd@comu.edu.tr) ile gönderilen makaleler kabul edilmeyecektir.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri