Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Karşılaştırmalı Eğitim Bağlamında Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye'nin Girişimcilik Eğitimi Uygulamaları

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağında olup olmadığı Robertson ve Ye (2013) yaklaşımı kullanılarak 1950-2016 dönemi için zaman serisi analiziyle ekonometrik olarak incelenmektedir. Çalışmada, Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağındaki konumu ekonometrik olarak incelenirken farklı kaynaklardan reel ve/veya SGP cinsinden türetilen kişi başına düşen GSYİH serilerinin durağanlık durumu geleneksel ve yapısal kırılmalı birim kök testleriyle ayrı ayrı araştırılmaktadır. Çalışma sonucunda, inceleme döneminde kişi başına düşen reel GSYİH serilerinde meydana gelen çoklu yapısal kırılmaların etkileri dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağında bulunan konumu ekonometrik açıdan da teyit edilmiştir. Bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinin hali hazırdaki bütün alternatif yaklaşımlara göre orta gelir tuzağında bulunan konumundan kurtulabilmesi için potansiyelinin üzerindeki ekonomik büyüme hızlarını yakalayabilmesinin ve bu büyüme hızlarını sürdürülebilir kılabilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Orta Gelir Tuzağı, Sürdürülebilir Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Zaman Serisi Analizi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı dergipark üzerinden yükleyebilirsiniz.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri