Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Girişimcilik Niyetlerinin Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi

Beklenti Teorisi (Prospect Theory), davranışsal iktisat bağlamında geliştirilen bir alternatif karar modelidir. İnsan davranışlarının dikkate alındığı bu modelde bireylerin sistematik olarak hata yapabilecekleri savunulmaktadır. Söz konusu sistematik hataya neden olan unsurlardan biri de kesinlik etkisi (certainty effect)' dir. Bu çalışmada kesinlik etkisi kişilerin riske karşı tutumlarını değerlendirmek üzere kullanılmaktadır. Yatırımcılara uygulanan hipotetik seçim problemleriyle kesinlik etkisi analiz edilmektedir. Analiz sonuçları kişilerin kazanç ve kayıplarda risk algılarının değiştiğini göstermektedir. Kesinlik etkisini temsil eden seçimler lojistik regresyon analizinde (logistic regression) kukla değişken olarak belirlenmektedir. Sonuç olarak riske karşı tutumda cinsiyetin anlamlı bir belirleyen olduğu görülmektedir. Kadınlar kazanç durumlarında erkeklere oranla daha fazla riskten kaçınmakta, kayıp durumunda ise görece daha fazla risk arayışında bulunmaktadırlar.Anahtar Kelimeler
Beklenti Teorisi, Kesinlik Etkisi, Riske Karşı Tutum, Cinsiyet

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı dergipark üzerinden yükleyebilirsiniz.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri