Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Girişimcilik Motivasyonları ve Engellerine İlişkin Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi:Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
(The Relationship Between Emotional Intelligence and Perspective of Entrepreneurship: The Case of Entrepreneurship Students at Karabuk University )

Yazar : Mehmet MARANGOZ  Ali Emre AYDIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1
Sayfa : 69-78


Özet

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler açısından büyük önem taşıyan girişimcilik, gerek kamu gerek özel kuruluşlar aracılığı ile teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bunun yanında bireylerin duyguları anlama, ifade etme, yönlendirme gibi yetilerini kapsayan duygusal zekâ kavramı da iş hayatında hızla kabul görmekte ve başarının anahtarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Güncel gelişmeler açısından çok değerli olan bu iki kavram çalışmanın temelini teşkil etmektedir. Bu çerçevede çalışma, girişimciliğe bakış açısının duygusal zekâ ile olan ilişkisini ölçmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Karabük Üniversitesi’nde eğitim gören işletme fakültesi girişimcilik bölümü öğrencilerinin girişimciliğe bakış açıları ve duygusal zekâlarının nicel yöntemler ile ölçülmesi hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan anketlerden toplanan veriler çeşitli analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Ulaşılan bulgular neticesinde duygusal zekâ ile girişimciliğe bakış açısı arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitin girişimcilik bağlamında duygusal zekânın önemini göstermesi bakımından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Duygusal Zekâ, Girişimci, Girişimcilik.

Abstract

With a significant role for the developed and developing countries in today’s world, entrepreneurship has been promoted and supported by both public and private sector. Furthermore, emotional intelligence comprising the skills of individuals to understand, express, and direct their emotions, is increasingly recognized by the business sector and considered as one of the key factors of success. These concepts are the basis of study. In this framework, the study aims to evaluate the relationship between the perspective of entrepreneurship and emotional intelligence. Thus, it is aimed to measure the perspectives and emotional intelligences of the students registered at Entrepreneurship Department of the Karabük University through quantitative methods. The data collected from the surveys. Based on the obtained findings, a positive and strong relationship was determined between emotional intelligence and perspective of entrepreneurship. It is thought that this fact will contribute to the literature in signifying the importance of emotional intelligence with regards to entrepreneurship.Keywords
Emotional Intelligence, Entrepreneur,Entrepreneurship.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı dergipark üzerinden yükleyebilirsiniz.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri