Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Girişimcilik Eğitimlerinin Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Fırat Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Entrepreneurship Training on the Entrepreneurial Tendency of University Students: A Research on Fırat University Faculty of Economics and Administrative Sciences Students )

Yazar : Abdurrahman BENLİ  Gökçe Cerev  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1
Sayfa : 13-24


Özet

Bireylerde bulunan girişimcilik potansiyelini harekete geçirmenin yollarından bir tanesi de girişimcilik eğitimleridir. Toplumun geleceğini oluşturan gençlerin girişimci yönlerini aldıkları girişimci eğitimi ile ortaya çıkarmaları önemlidir. Günümüzde farklı kurumlar tarafından gençlere yönelik girişimci eğitimleri verilmektedir. Verilen girişimci eğitimlerinin genç girişimciliğine katkısı olumlu yönde olmaktadır. Girişimci yönleri ön plana çıkan gençler ülkenin iktisadi kalkınmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Ülkelerin geleceği açısından genç girişimciliği her yönü ile önemli bir kavram olmuştur. Bu çalışmada gençlere yönelik yapılan girişimcilik eğitimlerinin üniversite öğrencilerinde girişimcilik düzeylerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada araştırma metodu olarak anket yöntemi tercih edilmiş, ölçek olarak güvenilirliği tespit edilmiş ‘’Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği’’ kullanılmıştır. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan ve girişimcilik eğitimi almış öğrenciler ile almamış öğrencilere ölçek uygulanmış, elde edilen veriler SPSS 16 programında çözümlenmiştir. Araştırma veri analizi doğrultusunda girişimcilik eğitimi alan gençlerde girişimcilik düzeylerinin daha yüksek oluştuğu sonucuna varılmış ve gençlerdeki girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında verilecek eğitimlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Genç Girişimciliği, Fırat Üniversitesi

Abstract

Entrepreneurship education is one of the ways to activate the entrepreneurial potential that is found in individuals. It is important that the young people who make up the future of the society reveal their entrepreneurial sides through the entrepreneurial education that they get. Today, different institutions give entrepreneurial education for young people. The contribution of the entrepreneur education to young entrepreneurship is positive. The young people, whose entrepreneurial aspects are brought to the forefront, make great contributions to the economic development of the country. Young entrepreneurship has become an important concept in every aspect regarding the future of countries. In this study, the effects of entrepreneurship education, which was aimed at young people, on the entrepreneurship levels of university students were examined. Survey method was preferred as research method in the study, and “University Student Entrepreneurship Scale", which has been determined reliable, was used as scale. The scale was applied to the students in Firat University Faculty of Economics and Administrative Sciences as two groups with entprepreneurship education and without entrepreneurship education. The data obtained were analyzed in the SPSS 16 program. As a result of analysis, entrepreneurship levels were higher in young people who received entrepreneurship education and suggestions were made regarding trainings to discover the potential of entrepreneurship in young peopleKeywords
Entrpreneurship, Entrepreneurship Education, Youth Entrepreneurship, Fırat University

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı dergipark üzerinden yükleyebilirsiniz.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri