Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin İktisadi Ve Kültürel Normlar Üzerinden Düşünülmesi
(Thinking Women Entrepreneurship via Economic and Cultural Norms in Turkey )

Yazar : Selcen Öztürk    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1
Sayfa : 1-12


Özet

Kadın girişimciliği son yıllarda tartışılan önemli konulardan biri haline gelmiştir. Gerek girişimciliğin gerekse kadının çalışma hayatına katılmasının büyüme ve kalkınma ile ilişkisi kadın girişimciliği kavramını tüm dünya için önemli bir konuma taşımaktadır. Ancak toplumsal cinsiyet ve kültürel normların hâkim olduğu ülkelerde kadın girişimci kavramı diğer ülkelerle farklılaşabilmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında ilk önce girişimcilik kavramına yer verilmiş ve kavramın tarihsel gelişimi kadın girişimcilik özelinde incelenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de kadın girişimcilerin hangi bölgede hangi sektörde yoğunlaştığının tespit edilmesidir. Bu amaçla Türkiye için yerelleşme katsayıları hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de hemen hemen tüm bölgelerde geçerli olmak üzere kadın girişimcilerin yoğunlaşmasının tarım sektöründen sanayi sektörüne kaydığı gözlenmiştir. Bu ilgi çekici sonuç erken sanayisizleşme ve toplumsal cinsiyet kavramları ile birlikte değerlendirildiğinde kadınların sanayi sektöründeki bu yoğunlaşmasının anlamının farklılaştığı görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, kadın girişimci, toplumsal cinsiyet, yerelleşme katsayısı, Türkiye

Abstract

Women entrepreneurship has become an important discussion topic in recent decades. The relationship between growth/development and entrepreneurship/women’s inclusion in working life brings women entrepreneurship to an important level for the World. However, the concept of women entrepreneurship in countries where gender biased perception and cultural norms are dominant might differ from other countries. Therefore, this study first argues the development of concept of entrepreneurship with a focus on women entrepreneurship. The aim of this study is to calculate the location quotient for women entrepreneurship in Turkey in order to determine the concentrated sectors each region. The results of the study indicates that for almost every region in Turkey concentration of women entrepreneurship shifts from agriculture to industry sector. When this interesting result is evaluated with the concepts of premature de-industrialization and gender perceptions, it is argued that the true meaning of the concentration of women entrepreneurship in industry sector differs.Keywords
Entrepreneurship, women entrepreneur, gender, location quotient, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı dergipark üzerinden yükleyebilirsiniz.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri