Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Esnafların Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Yönelimleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(Effects of Tradesmen’s Demographics on Their Entrepreneurship Orientation )

Yazar : Fatma YILMAZ  Esra ÖZKAN PİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 1
Sayfa : 9-21


Özet

Esnaf ve sanatkârlar kentsel ticaret için önemli etkenlerden biridir. Esnaf ve sanatkârların rakamsal olarak mevcudunun fazlaca olmasından ötürü ülkemizde hem toplumsal hem de ekonomik açıdan çok büyük bir öneme sahiptirler. Hızlı sanayileşme, yerelleşme, bölgeselleşme ve küreselleşme sürecinde yaşanan sosyoekonomik gelişmeler ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran teknolojik gelişmeler, girişimcilik kavramının önemini her geçen gün arttırmaktadır. Ekonomilerin dışa açılması ve piyasaların serbestleştirilmesiyle, girişimciler toplumsal değişimin temel aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenlerle, girişimcilik yönelimi kavramı, akademik, bürokratik, siyasi ve iş çevrelerinde önemli bir yer tutar hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, girişimcilik ve girişimcilik yönelimi kavramlarının günümüz ekonomik hayatındaki öneminin ortaya konulması ve buna bağlı olarak Erzincan İli’nde faaliyet gösteren esnafların çeşitli demografik özellikleri ile girişimcilik yönelimlerinin değerlendirilmesidir. Erzincan İli’nde faaliyet gösteren esnaflar arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 467 esnafın girişimcilik yönelimini belirlemek için anket uygulanmıştır. Anket, toplam 28 sorudan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 20 yazılımı ile analiz edilip yorumlanmış; Erzincan İli’nde faaliyet gösterene esnafların demografik özellikleri ile girişimcilik yönelimi arasındaki ilişkiye yönelik çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, Girişimcilik Yönelimi, Esnaf.

Abstract

The most important actors of urban trade are undoubtedly tradesmen and artisans. Considering the numerical size of tradesmen and artisans, it is of great economic and social importance to our country. The concept of entrepreneurship is becoming increasingly important because of the socio-economic improvements and technological developments experienced in the rapid industrialization, localization, regionalization and globalization process. Entrepreneurs have become one of the main actors in social change with the opening up the economy and liberalization of the markets. For these reasons, the concept of entrepreneurial orientation has an important place in academic, bureaucratic, political and business environments. The purpose of this study is to explain entrepreneurship and entrepreneurship orientation concepts in today's economic life and accordingly to evaluate the demographic characteristics of tradesman as entrepreneurs in Erzincan Province and entrepreneurship orientations. This study was performed with an entrepreneurial behavior survey consisting of 28 questions, applied to a randomly selected sample of 467 tradesmen in Erzincan Province. The SPSS software is used to analyze and interpret data collected. Various results have been obtained regarding the relationships between the demographic characteristics of tradesmen in Erzincan Province and their entrepreneurship orientations.Keywords
Entrepreneurship, Entrepreneurial Orientation, Tradesmen

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı web sitemizdeki makale takip sistemi üzerinden yükleyebilirsiniz. E-posta (gkd@comu.edu.tr) ile gönderilen makaleler kabul edilmeyecektir.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri