Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Karşılaştırmalı Eğitim Bağlamında Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye'nin Girişimcilik Eğitimi Uygulamaları
(Determination of The Middle Income Trap: Theoretical Framework and An Econometric Application on Turkey's Position (1950-2016) )

Yazar : Ömer YALÇINKAYA  Halil İbrahim AYDIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1
Sayfa : 25-41


Özet

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağında olup olmadığı Robertson ve Ye (2013) yaklaşımı kullanılarak 1950-2016 dönemi için zaman serisi analiziyle ekonometrik olarak incelenmektedir. Çalışmada, Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağındaki konumu ekonometrik olarak incelenirken farklı kaynaklardan reel ve/veya SGP cinsinden türetilen kişi başına düşen GSYİH serilerinin durağanlık durumu geleneksel ve yapısal kırılmalı birim kök testleriyle ayrı ayrı araştırılmaktadır. Çalışma sonucunda, inceleme döneminde kişi başına düşen reel GSYİH serilerinde meydana gelen çoklu yapısal kırılmaların etkileri dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağında bulunan konumu ekonometrik açıdan da teyit edilmiştir. Bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinin hali hazırdaki bütün alternatif yaklaşımlara göre orta gelir tuzağında bulunan konumundan kurtulabilmesi için potansiyelinin üzerindeki ekonomik büyüme hızlarını yakalayabilmesinin ve bu büyüme hızlarını sürdürülebilir kılabilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Orta Gelir Tuzağı, Sürdürülebilir Büyüme, Türkiye Ekonomisi, Zaman Serisi Analizi.

Abstract

In this study, whether the Turkey's economy is in middle income trap or not is examined econometrically with time series analysis for 1950-2016 period by using the Robertson and Ye (2013) approach. In the study, while the position in middle income trap of the Turkish economy is analyzed as economically, the state stationarity of the per capita GDP series derived from real and/or PPP types from different sources is investigated separately by traditional and structural breaks unit root tests. As a result of the study, when the effects of multiple structural breaks to be occur in the per capita real GDP series in the review period are considered, the position in middle income trap of the Turkish economy has also been confirmed from an econometric point of view. These results reveals that Turkey's economy can be able to catch up economic growth rates over its potential and these growth rates to make sustainable is necessary, In order that Turkey's economy be able to get rid of from position in the middle income trap according to the all currently alternative approaches.Keywords
Middle-Income Trap, Sustainable Growth, Turkey's Economy, Time Series Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı dergipark üzerinden yükleyebilirsiniz.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri