Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kurum Kültürü Türlerinin Kurumsal Girişimcilik Davranışları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
(A Case Study on Determining the Effect of Corporate Culture on Corporate Entrepreneurship )

Yazar : Yunus Emre TAŞGİT  Mehmet DURAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 1
Sayfa : 37-53


Özet

Kurum kültürü ve kurumsal girişimcilik, kendi alanlarına yönelik yenilikçi uygulama, yöntem ve anlayışları keşfetme veya takip edip gerekli hamleleri yapabilme yeteneğine sahip büyüme odaklı kurumlar için son yıllarda özellikle öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı kurum kültürü türlerinin, kurumsal girişimcilik davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinde çalışan akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak anket metodu kullanılmış, akademik ve idari olmak üzere toplam 305 personele anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre dayanışma ve sosyalleşme düzeyi yüksek amaç odaklı-toplulukçu kurum kültürünün kurumsal girişimcilik davranışının tüm boyutları üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. Dayanışma ve sosyalleşme düzeyi düşük bölümlenmiş kurum kültürü tipi ise, risk alma eğilimi ve agresif rekabetçilik davranışını negatif yönde etkilerken proaktif davranış ve inovasyon eğilimi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.Anahtar Kelimeler
Kurum Kültürü, Kurumsal Girişimcilik, Yenilikçilik.

Abstract

In recent years, corporate culture and corporate entrepreneurship are especially among the outstanding topics for the growth-oriented institutions that have a capability to discover or follow innovative practices, methods and insights into their fields and make the necessary actions. The aim of this study is to examine the effect of corporate culture types on corporate entrepreneurship behaviors. Quantitative research method is used in the research. The study's universe is composed of academic and administrative staff working at a state university. A survey method was used as a data collection technique and the surveys were applied a total of 305 personnel (academic and administrative). According to the research, the goal oriented-communal culture, level of solidarity and socialization is highly, has a positive impact on all subscales of the corporate entrepreneurship behavior. The segmented culture, level of solidarity and socialization is low, has a negative impact on risk-taking and aggressive behavior and not has a significant effect on innovative tendency and proactive behavior.Keywords
Corporate Culture, Corporate Entrepreneurship, Innovativeness

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Göndermek isteyen Yazarların Dikkatine

    GKD'de yayınlanmasını istediğiniz makae çalışmalarınızı web sitemizdeki makale takip sistemi üzerinden yükleyebilirsiniz. E-posta (gkd@comu.edu.tr) ile gönderilen makaleler kabul edilmeyecektir.

    Saygılarımızla.Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Biga/ Çanakkale – TÜRKİYE
Telefon :+90 286 335 87 38-40 Faks :+90 286 335 87 36
Eposta :gkd@comu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri